అంతర్జాతీయ అవార్డు కోసం బాహుబలి.!!

తెలుగు సినిమా ఒకప్పుడు 6పాటలు 4 ఫైట్లు వుండేవి అలంటి తెలుగు సినిమాను అంతర్జాతీయ స్థాయికి చేర్చిన చిత్రం బాహుబలి రిలీజ్ అయి పది నెలలు కావస్తున్నాఈ సినిమా చేస్తున్న హవా

Read more